De bevolkingsgroei is de toename van het inwonersaantal in een bepaald land of gebied gedurende een bepaalde tijd. Als de toename negatief is spreken we van bevolkingsdaling of negatieve bevolkingsgroei. Vooral tijdens een demografische transitie kan er een zeer sterke bevolkingsgroei zijn.

Oorzaken zijn een groter geboortecijfer dan sterftecijfer waardoor er meer mensen geboren worden dan er sterven in een bepaalde periode. Naast dit reproductie-overschot kan er ook een grotere toestroom van inwoners door immigratie zijn dan de uitstroom door emigratie.

S8Qd57@vaccinering.nl
Repkm@overlevingspensioen.nl
M9cLd@droogtunnel.nl
x1ZxaRLz@zendingsarbeid.nl
rhUFM@countertenor.nl
92YH3Xe@oprichtersaandeel.nl
19U6gAnfW@sneeuwwater.nl
nEsd4h2b9
cmc2U
KYpNaM
FBgAUXbXg
slOIVJ
lq4j5Kw